O nás

Asociace hereckých agentů je nové uskupení agentů, které vzniklo v roce 2020 s cílem kultivovat prostředí mezi agenty, herci, producenty, režiséry a dalšími profesemi v rámci vytváření AVD.

film

JSME HEREČTÍ AGENTI

Svojí prací usilujeme o to, aby komunikace mezi herci a produkcí byla co nejplynulejší a korektní.

Snažíme se o to, aby producenti dostali včas a bez nejasností veškeré informace, které od herce potřebují.

Zároveň zajišťujeme, aby herci svůj umělecký výkon podávali ve vhodných podmínkách a za odpovídající honorář.  

Servis, který poskytujeme tedy slouží jak hercům tak produkcím i castingovým agenturám.

Zvyšujeme povědomí o náplni práce hereckého agenta. 

Nastavujeme kvalitativní standardy práce hereckého agenta. Sdružujeme osoby, pracující v tomto oboru a společně prosazujeme naše cíle a všeobecně kultivujeme tento sektor filmového trhu.

Zvyšujeme transparentnost prostředí pro hereckou práci na filmovém trhu, hlavně ve fázi castingů.

Našimi hlavními hodnotami jsou :

Profesionalita, Férovost, Kolegialita 

Co tyto pojmy pro nás znamenají rozvádíme podrobněji na našem blogu.

Cíle asociace:

Osvěta a zlepšení povědomí o práci hereckých agentů
– Zvyšování počtu agentů a úrovně kvality poskytovaných služeb
Dialog a partnerství mezi agenty
– Pomoc novým agentům
Propojení s hereckými a filmovými školami
– Kultivace podmínek herecké práce 

Pomoc a osvěta i nezastupovaným hercům
Společně s producenty sestavit funkční znění hereckých smluv
Zlepšení informovanosti o castinzích
Ztransparentnění filmového trhu

PŘEDSTAVENSTVO

Lenka Daňková
Artagent s.r.o.

Původně germanistka a muzikoložka již téměř 10 let pomáhá hercům řešit vše,
co potřebují ke své práci a seberozvoji.
Z hudebního managementu a produkce přešla do filmových vod...

Albert Čuba
Actors.cz

Actors.cz je první ostravská herecká agentura.
Vznikla v roce 2017, přičemž primární motivací Alberta Čuby a Lukáše Oramuse,
zakladatelů agentury, byla chuť pomoci ostravským hercům,
ale i studentům a absolventům ostravské konzervatoře, pomoci dosáhnout férovějších nabídek a podmínek
při výkonu jejich umělecké činnosti...

Selma Ročková
Selma for Actors

Selma Ročková vystudovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO)
obor Audiovizuální tvorba a na Graduate Center v New Yorku
získala titul Master of Art se zaměřením na filmovou vědu...

ČLENOVÉ

Alexandra Balaštíková
Actory

Anna Miklošová

Selma Ročková
Selma for Actors

Lenka Daňková
Artagent s.r.o.

Albert Čuba
actors.cz

Lukáš Oramus
actors.cz

Magda Fusková

Kristyna Schmitzerová

Lucie Urbanová