Selma Ročková

Selma Ročková – Selma For Actors

Selma Ročková vystudovala Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku (FAMO) obor Audiovizuální tvorba a na Graduate Center v New Yorku získala titul Master of Art se zaměřením na filmovou vědu.

Od studií se věnovala produkci a ve své praxi prošla filmem, televizní tvorbou i reklamou.  Od roku 2012 je členkou pedagogického sboru na FAMO v Písku, kde přednáší v ateliéru produkce a filmovou historii.

Herce zastupuje od roku 2014 a od roku 2016 se této činnosti věnuje naplno.

Selma for actors vznikla v roce 2020 z potřeby oddělit několikaletou práci pro herce a jiné activity vzdělávání a poradenství v audiovizuální tvorbě, kterými se Selma Ročková ve své profesi zabývá.

Selma for actors zastupuje profesionální herce i studenty herectví,  poskytuje poradenství hercům nezastupovaným a spolupořádá workshopy a přednášky pro herce.