KURZ PRO AGENTY

Intenzivní roční kurz zakončený zkouškou a diplomem.

Ve spolupráci s Filmovou akademií Miroslava Ondříčka v Písku jsme postavili KURZ pro herecké AGENTY.

Do kurzu jsme vložili roky zkušenností nás všech agentů z AHA. Cílem je předat je novým agentům, aby nemuseli začínat na zelené louce jako my, a ztrácet cenné roky tím, že budou objevovat kolo, na kterém se už léta jezdí.

Pro koho je kurz určen?

 • pro všechny, kdo se chtějí stát hereckým agentem
 • pro profesionální produkční nebo managery, kteří se chtějí přeorientovat ve své práci na herce
 • pro absolventy hereckých škol, kteří se hraní věnovat nechtějí, ale zastupování by je zajímalo
 • ve variantě “B” máme kurz i pro zájemce bez produkčních zkušenností z branže

Studenti:

A) zkušenný produkční audiovizuálních děl, který se chce úzce zaměřit na zastupování herců

B) malé nebo žádné zkušennosti s produkcí audiovizuálního díla

VÝUKA:

Harmonogram:

 • Zimní semestr výuka 12 týdnů půlka září – prosinec
 • Leden na vypracování práce (praktická zkouška) a ústní zkouška
 • Letní semestr výuka 12-13 týdnů
 • Květen na přípravu na závěrečné zkoušky
 • Květen / Červen zkoušky včetně případové studie
 • Červen slavnostní předávání diplomu vydaného FAMO a AHA

Intenzita:

 • 1x týdně 6 vyučovacích hodin = 4,5 hodiny čistého času
 • Místo konání Praha. Při vyjímečných příležitostech Písek.
 • Studenti z varianty B (bez praktických zkušenností s produkci) + středy ateliér produkce s prvním ročníkem + natáčení postup práce a dalších cvičení u starších ročníků = praktické zkoušky

Získané dovednosti a znalosti po absolvování kurzu:

Orientace v hereckých fermanech

Orientace v natáčecím plánu

Sestavování hereckých kalendářů

Vyjednávání podmínek a honorářů

Cenová politika

Znalost běžné praxe v AVD tvorbě

Herecké smlouvy

Povědomí o daních, účetnictví a pojištění

Intergram

Spolupracující produkce, castingové agentury a asociace

Proces castingu

Hierarchie a povinnosti jednotlivých profesí v procesu AVD a castingu

PR a marketing

Propagační materiály herce

Databáze české a zahraniční

Kdo je kdo – navazování vztahů

Partneři hereckého agenta

Externí komunikace s profesními partnery

Interní komunikace mezi agentem a hercem

Strategie a psychologické pozadí práce agenta

Specifika agentské práce v regionech

Porovnání s praxí agenta v zahraničí

CENA:

Školné varianta A) 60.000 Kč za celý kurz *školné je možné platit ve dvou splátkách 

Školné varianta B) 80.000 Kč za celý kurz

Cena za školné zahrnuje výukové materiály v hodnotě 20.000 Kč

PŘIHLÁŠKY posílejte na asociacehereckychagentu@gmail.com nebo na michal.sup@filmovka.cz