Za hereckého agenta se v naší zemi prohlašuje kde kdo.

Naše asociace vytvořila Etický Kodex agenta, který obsahuje hodnoty, na kterých by naše profese měla stát. Jako asociace u svých členů dbáme na dodržování těchto standardů profesionality a kvality.

Stanovením základních bodů (Kodex), co je a co není činností agenta a jak by se měl agent chovat, byl vytvořen standard, který u nás chyběl. Vy, herci, tak můžete lépe vědět, co můžete a co byste měli od zastupujících agentů  očekávat a požadovat.

V České republice agent plní hned několik funkcí současně.

Zatímco v zahraničí si herec platí managera na termíny a smlouvy, PR na prezentaci a samostatného agenta na shánění práce. U nás je filmový průmysl poměrně malý a herecké honoráře nízké na to, aby mohl herec spolupracovat se všemi třemi  jednotlivými profesemi najednou. Tyto funkce tedy, ve svých službách pro herce, sdružuje herecký agent.

Co dělá agent pro herce

 • Jedná v nejlepším zájmu herce a zlepšuje jeho renomé
 • Termíny – evidence a následné řešení kolizí a konfliktů, komunikace s divadly a produkcemi
 • Honorář a smluvní podmínky – vyjednání výše honoráře a podmínek, za jakých herec bude vytvářet výkon
 • Komunikace s castingovými agenturami – připomínání herce a aktualizace
 • PR a prezentace herce nejen v médiích, ale i u režisérů a castingových agentur
 • Strategie – do jakých projektů vstoupit, jak se posunout dále apod.
 • Intergram – každoroční podání přehledu v součinnosti s hercem
 • Urgence neuhrazených honorářů a případné právní jednání
 • A mnoho dalšího…
pexels-energepiccom-175045

Herecký agent tedy většinou spolupracuje:

 • s castingovými a produkčními agenturami
 • s režiséry
 • s reklamními agenturami nebo společnostmi, které mají zájem o brand face
 • s charitativními organizacemi
 • s médii a PR agenturami

Hereckých agentů je v ČR zatím velmi málo a produkce nejsou zvyklé plně využívat jejich potenciál. Je jedním z cílů naší asociace, aby se toto v budoucnu změnilo.

Zároveň není naším cílem, aby byl každý herec v republice zastupován. Mnoho herců služby agentů nepotřebuje. Každý herec ale potřebuje vědět, jak se efektivně zastupovat sám. I proto je jednou z náplní naší práce pořádat workshopy, přednášky a sdílet blog, který je určen i nezastupovaným hercům.