Pro producenty, režiséry a castingové režiséry

U svých členů dbáme na dodržování standardů profesionality a kvality definovaných v Etickém Kodexu. Snažíme se vytvořit standard, který v naší republice chyběl. 

Pro vás, jako naše nejbližší partnery to znamená, že můžete lépe vědět co byste měli od zastupujících agentů očekávat a požadovat. Zároveň máte garanci, že u členů AHA tyto standardy budou naplněny.

Asociace se primárně zaměřuje na jednání s obdobnými oborovými asociacemi, jako je ARAS nebo APA, ale je otevřena přijímat podněty k jednání a řešení věcí i od jednotlivců. Neváhejte se proto na nás s čímkoliv obrátit.

Spolupráce s agenty v asociaci přináší například:

  • Efektivní a rychlou komunikaci
  • Aktuální informace o herci
  • Sdružené jednání o vícero hercích najednou
  • Rychlejší a zřetelné nastavení smluvních podmínek
  • Pomoc při jednání o vyblokování herců na delší období
  • Garantuje termíny natáčení, připravenost herce na natáčení a jeho celkovou profesionalitu
  • Rozšířenou PR spolupráci