Blog2: Hereckého agenta mít či nemít?

  • od

Hereckého agenta mít či nemít?

Herec, exkluzivně spolupracující s agentem, tedy herec v exkluzivním zastoupení, má primární výhodu v tom, že na to není sám. Má neustálou oporu někoho, kdo se za něj postaví, kdo ho bude hájit a kdo mu pomáhá růst. Co obnáší práce hereckého agenta jsme zmínili výše. Herecký agent exkluzivně zastupovaného herce je většinou placen buď na bázi provizí (většinou 10-20%) nebo paušálu, jelikož pro herce vykonává práci soustavně. Agent často pro herce dlouhé měsíce řeší castingy a administrativně termíny s divadly, práce ale přijde až po delší době. Je to vzájemná důvěra agenta v herce, že herec je talentovaný a disciplinovaný a práci mít bude a herce v agenta, že agent pro něj pracuje a nabízí ho v nejlepším zájmu herce a až herec obdrží práci, agent vše obstará. 

Často zjistíme, že herec je souběžně exkluzivně zastupen ve vícero agentur. Většinou tím vážně porušuje obě smlouvy a vznikají z toho nemalé potíže, které se herci můžou dost prodražit. Je proto nutné, být velmi obezřetný při podepisování smluv a pokud vstoupíte do exkluzivního zastoupení, měli byste přesně vědět, co to znamená, co tím získáváte a k čemu vás to váže. 

Herec bez zastoupení může být herec, který je neexkluzivně zastoupen u jednotlivých agentur. Tedy vždy ho zastupuje právě ta agentura, u které je na castingu a té náleží tzv. agenturní fee. A výhody neexkluzivního zastoupení?

  • nikdo vám neříká, co máte dělat, jakou práci brát či nebrat
  • nemusíte s nikým sdílet kalendář, pouze nahlásíte termíny validní k natáčení
  • mimo reklam nemusíte platit agenturní fee nebo o tom alespoň nevíte
  • můžete být neexkluzivně registrováni úplně všude
  • jste u některých agentur zvýhodněni, protože některé agentury zásadně nespolupracují s exkluzivně zastupovanými herci

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *